در حال بارگذاری...

مدیریت امنیت اطلاعات

مدت زمان: 20 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: کادر علمی موسسه

هزینه: 60,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 200 نفر
ظرفیت باقی مانده 192 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29

بنام خدا

نام دوره: مدیریت امنیت اطلاعات با کد 92001803

مدت دوره: 20ساعت

شروع دوره: از یکم تا پنجم هر ماه میباشد.

زمان ثبت نام: از ششم تا آخر هر ماه می باشد.

اهداف دوره :

  • پايه گذاري . پياده سازي .بهره برداري . نظارت . بازبيني . نگهداري و بهبود امنيت اطلاعات

سرفصل دوره :

  • تشريح الزامات . مستند سازي و پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (isms)
  • مميزي سيستم مديريت امنيت اطلاعات
  • مديريت ريسك امنيت اطلاعات
  • مدل بلوغ مديريت امنيت اطلاعات
  • اندازه گيري اثربخشي امنيت اطلاعات 
  • تشريح الزامات مديريت حوادث امنيت اطلاعات وسازماندهي تيم پاسخگويي به رخدادهاي امنيتي رايانه (cert)
  • آشنايي با مفاهيم ونحوه راه اندازي مركز عمليات امنيت (soc)

مخاطبین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟

رییس اداره فناوری اطلاعات حراست(1000169),رییس اداره فناوری و ارزیابی عملکرد(1000480),رییس گروه برنامه‌ریزی فناوری و گروه‌های آموزشی(10000176),رییس گروه فناوری، پایش سامانه ها وتحلیل داده های دانش آموزی(1000251),کارشناس امور اجرایی و فناوری دفتر تخلفات اداری(10000034),کارشناس برنامه‌ریزی فناوری و گروه‌های آموزشی(1000328),کارشناس فناوری(10000504),کارشناس فناوری اطلاعات(1000121),کارشناس فناوری اطلاعات حراست(1000187),کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات(1000314),کارشناس فناوری و پایش سامانه های دانش آموزی(1000262),کارشناس فناوری و تحلیل سامانه های دانش آموزی(10000269),کارشناس مسئول فناوری اطلاعات(1000330),کارشناس مسئول فناوری اطلاعات حراست(1000198),کارشناس مسئول فناوری و پایش سامانه های دانش آموزی(10000246),کارشناس مسئول فناوری و تحلیل سامانه های دانش آموزی(1000268),مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات(10000262),معاون تحقیق و توسعه و فناوری(1000326),معاون حفاظت فناوری حراست(1000202),معاون فناوری آموزشی(13007),معاون فناوری و امور هوشمندسازی(13951),معاون فناوری و امور هوشمندسازی مجتمع روستایی(13943),كارشناس اتوماسیون اداری(10675),کارشناس اتوماسیون اداری(1000285),کارشناس اتوماسیون اداری حراست(100017)

لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.