در حال بارگذاری...

ارزشیابی عملکرد کارکنان

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: اساتید علمی موسسه

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 10 نفر
ظرفیت باقی مانده 9 نفر
زمان ثبت نام نامحدود

بنام خدا

نام دوره: ارزشیابی عملکرد کارکنان

مدت دوره: 16 ساعت

مدرس:اساتید علمی موسسه

سرفصل های دوره:

 • سازمان و مدیریت
 • مدیریت منابع انسانی
 • نظام های مدیریت منابع انسانی
 • تعریف ارزیابی عملکرد و تاریخچه آن
 • تفاوت ارزیابی و مدیریت عملکرد
 • کاربردهای ارزیابی عملکرد
 • عوامل موثر بر سیستم ارزیابی
 • طرق ارزیابی عملکرد
 • سیستم های بازخورد درجه ای در ارزیابی
 • رفتار عملکردی در ارزیابی عملکرد
 • رفتارشهروندی سازمانی
 • رفتار ضد شهروندی سازمانی
 • مشکلات و خطاهای ارزیابی عملکرد
 • روشهای مختلف ارزیابی عملکرد
 • نظام آراستگی محیط کار در ارزیابی عملکرد
 • مسیر پیشرفت شغلی در ارزیابی عملکرد
 • ارزابی عملکرد بر اساس KPI ها
 • MBO
 • OKR
 • طراحی فرم ها، دستورالعمل و روش اجرایی

مخاطبین دوره چه کسانی هستند؟

 • مدیران عامل
 • مدیران منابع انسانی
 • کارشناسان ارزیابی عملکرد منابع انسانی
 • مشاوران مدیریت منابع انسانی
 • علاقه‌مندان به موضوعات مدیریت منابع انسانی

 

 

آخرین مطالب و مقالات