در حال بارگذاری...

تعمیرات مبدل های شل اند تیوب

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: 1401/12/23

مدرس: مهندس یاری بروجنی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 99 نفر
زمان ثبت نام 1401/12/01 لغایت 1401/12/23