در حال بارگذاری...

اصول فنون و برقراری ارتباط

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: -

مدرس: دکتر نعیمی

هزینه: 400,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 99 نفر
زمان ثبت نام 1399/06/20 لغایت 1399/06/31

 

بنام خدا

نام دوره: اصول فنون و برقراری ارتباط

مدت دوره: 16 ساعت

مدرس:دکتر نعیمی

سرفصل های دوره:

تعریف ارتباطات

اجزاي فرایند ارتباط

سطوح ارتباط

عوامل موثر در ارتباط

اصول برقراری ارتباط موثر

شخصیت،شناخت،خدمت و رفتار مناسب

قوانین برقراری ارتباط شفاف (سوال کردن، گوش کردن، رفتار و همزبانی )

ارتباطات کلامی و زبان بدن

مهارت های برقراری ارتباط موثر

ارتباطات تلفنی

تکنیک های ورود، حین و خاتمه مذاکره

موانع ارتباطات موثر

بایدها و نبایدها در برقراری ارتباط

مدیریت شکایات