در حال بارگذاری...

مدیریت فرآیندهای سازمانی

مدت زمان: 12 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: کادر علمی موسسه

هزینه: 36,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 200 نفر
ظرفیت باقی مانده 191 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29

بنام خدا

نام دوره: مدیریت فرایند های سازمانی با کد 91708542

مدت دوره: 12ساعت

شروع دوره: از یکم تا پنجم هر ماه میباشد.

زمان ثبت نام: از ششم تا آخر هر ماه می باشد.

اهداف دوره :

  • بهبود ومديريت فرايندهاي كسب وكار با تاكيد برتوسعه دولت الكترونيكي

سرفصل دوره :

  • اصول ومفاهيم نگاه فرايندي
  • مديريت فرآيندهاي كسب وكار (BPM)
  • مدل سازي ، كنترل ومديريت فرآيندها در سازمان
  • سيستم مديريت فرآيندهاي كسب وكار (BPMS)

مخاطبین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟

كارشناس اتوماسیون اداری(10675),كارشناس فرابری داده ها(1176),كارشناس مسئول توسعه شبكه ها(3844),كارشناس مسئول پشتیبانی سیستمهای نظام جامع(8186),كارشناس فناوری واطلاعات(11267),كارشناس توسعه شبكه ها(11836),كارشناس پشتیبانی سیستم های نظام جامع(11837),كارشناس فناوری اطلاعات ،آماروبرنامه ریزی(12300),كارشناس مسئول توسعه پژوهش ،برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی(12317),كارشناس مسئول فناوری اطلاعات ،آماروبرنامه ریزی(12299),كارشناس توسعه پژوهش ،برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی وفناوری اطلاعات(12326),كارشناس اتوماسیون اداری و هوشمندسازی مدارس(13713),كارشناس برنامه ریزی و توسعه هوشمندسازی مدارس(13919),كارشناس پیگیری تفاهم نامه ها(14235)

لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.