در حال بارگذاری...

صفحه های گسترده (EXCEL)

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: اساتید موسسه

هزینه: 39,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت  صفحه های گسترده(Excel) در سال 1401

  • ویژه دانشجویان، معلمان، نیروهای حق التدریس، قراردادی و کلیه  نیروهای جدید الاستخدام دستگاههای دولتی و خصوصی (با ارائه گواهینامه رسمی مورد تایید سازمان اداری استخدامی کشور)