در حال بارگذاری...

آشنایی با قوانین و مقررات عمومی قانون کار

مدت زمان: 16ساعت

تاریخ: 1400/06/02

مدرس: اساتید علمی موسسه

هزینه: 250,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره نامحدود
ظرفیت باقی مانده نامحدود
زمان ثبت نام 1400/11/02 لغایت 1400/11/06

به نام خدا

     

عنوان دوره : آشنايي با قوانين و مقررات عمومي

هزینه دوره:250 هزارتومان

مدت دوره:16ساعت

نحوه برگزاری دوره:آفلاین

هدف دوره: آگاهي از قوانين و مقررات عمومي مرتبط با صنعت بيمه

سرفصلهاي درس:

 1- قانون كار

 2-قانون تأمين اجتماعي

  3-قانون مالياتي

  4-قانون تجارت