در حال بارگذاری...

آموزش نرم افزار MSP

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: اساتید علمی موسسه

هزینه: 500,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 45 نفر
ظرفیت باقی مانده 41 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29