در حال بارگذاری...

dcs/pcs7

مدت زمان: 32 ساعت

تاریخ: 1401/12/13

مدرس: میثم فیضی

هزینه: 2,000,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 100 نفر
زمان ثبت نام 1401/12/01 لغایت 1401/12/13

بنام خدا

نام دوره : dcs/pcs7

مدت دوره: 32 ساعت

سرفصل های دوره:

1-آشنایی با   Process Control Systems

2-آشنایی با سیستمهای کنترل غیر متمرکز ( Decentralized Control Systems )

3-آشنایی با نرم افزار سیستم های DCS

4-تفاوت های سیستم های کنترل PLC و DCS

5-آشنایی با DCS های مطرح در دنیا

لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.