در حال بارگذاری...

آشنایی با سامانه درآمدی و تعرفه ها

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: 1401/07/26

مدرس: اساتید علمی موسسه

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 100 نفر
زمان ثبت نام 1401/07/01 لغایت 1401/07/26

بنام خدا

نام دوره : آشنایی با سامانه درآمدی و تعرفه ها

مدت دوره: 16 ساعت

سرفصل های دوره:

  •  .مخاطبین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟

لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.