در حال بارگذاری...

آلودگی آب های زیرزمینی و روش های کنترل

مدت زمان: -

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: دکتر کمال خدایی

هزینه: 3,000,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 100 نفر
زمان ثبت نام نامحدود