در حال بارگذاری...

برنامه ریزی سفارشات و کنترل موجودی انبار

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: مهندس قوامی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 99 نفر
زمان ثبت نام 1402/03/22 لغایت 1402/12/29

به نام خدا

 

عنوان دوره : برنامه ریزی سفارشات و کنترل موجودی انبار

مدت زمان:16 ساعت

مدرس: قوامی

سرفصل ها:

انواع موجودی و بررسی دوره گردش آنها در محیط تولیدی

- انواع مدلهای شناخته شده در موجودی و کنترل آن در انبار

- انواع سیستمهای سفارش دهی کالا

- کنترلهای کمی و کیفی موجودی

- کنترل فرمها و گردش اطلاعات آنها در سیستم انبار-

 متدها و شاخص های مدیریت و برنامه ریزی مواد و کالا

- تحلیل و بررسی زنجیره تأمین مواد(M.C.S

 -چیدمان و طبقه بندی و تأثیر آن در سیستم کنترل موجودی

- هزینه های موجودی و ارتباط آن با سیاست کنترل موجودی

- مدیریت هزینه

- نحوه برنامه ریزی جهت سفارشات کالا

-مدیریت تقاضا و کنترل موجودی و جایگاه آن در سازمان

- روشهای پیشبینی تعیین نقطه سفارش و ذخیره احتیاطی

- پرسش و پاسخ درزمینه آموزش برنامه ریزی سفارشات و کنترل موجودی