در حال بارگذاری...

کدینگ در انبار

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: مهندس قوامی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 99 نفر
زمان ثبت نام 1402/03/22 لغایت 1402/12/22

به نام خدا

 

عنوان دوره : کدینگ در انبار

مدت زمان:16 ساعت

مدرس: قوامی

سرفصل ها:

مباحث مقدماتی انبار

-شناسایی انواع انبارها

- انواع کالاها از نظر هندسی و روش های کدگذاری در انبار

- انواع کالاها از نظر بسته بندی

- آشنایی با فرایند انبارش و روش های کدگذاری در انبار

- مقررات عمومی موجود در انبارها

- مقررات اختصاصی موجود در انبارها

- انواع مختلف چیدمان در انبار

- سیستم های هماهنگی جهانی در انبارها

- آشنایی با لوزی خطر در انبار

- شرح شغل انباردار

 مرحله ورودی انبار و روش های کدگذاری در انبار

- تعاریف مربوط به ورودی

- فرم تحویل کالا به انبار و روش های کدگذاری در انبار

- تعداد نسخ و موارد قانونی فرم

- سیستم های کدگذاری

- آشنایی با اصل 30 ثانیه

- دسته بندی کدگذاری

- کدگذاری مدارک و مستندات

- نکاتی در خصوص تعیین تعداد کاراکترها

- دسته بندی کدینگ اقلام و تجهیزات

- کدگذاری ساده

- کدگذاری لایه ای-

 فرایند میانی انبار

- جانمایی انبار و روش های کدگذاری در انبار

- روشFIFO

- روشLIFO

- دفتر انبار و روش های کدگذاری در انبار

-نقطه سفارش میزان خرید

-درخواست خرید

-خروجی انبار و روش های کدگذاری در انبار

- فرم خروج کالا

- انبارگردانی و روش های کدگذاری در انبار

- فرم انبارگردانی