در حال بارگذاری...

برنامه نویسی SQL

مدت زمان: 24 ساعت

تاریخ: 1402/04/05لغایت 1402/04/07

مدرس: امید رشنودی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 97 نفر
زمان ثبت نام 1402/04/05 لغایت 1402/12/29