در حال بارگذاری...

الزامات HSE در تعمیرات اساسی

مدت زمان: 24 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: اساتید علمی موسسه

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 100 نفر
زمان ثبت نام 1402/04/17 لغایت 1402/12/29