در حال بارگذاری...

اصول و مبانی تصفیه پساب و استفاده مجدد

مدت زمان: 24 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: رویا مافی غلامی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 98 نفر
زمان ثبت نام نامحدود

به نام خدا

عنوان دوره:اصول و مبانی تصفیه پساب و استفاده مجدد

مدت زمان:24 ساعت

سرفصل ها:

1-تعاریف و بیان کلیات

2-گندزدایی

3-فرآیندهای جذب و تعویض یونی

و....