در حال بارگذاری...

مدیریت تخصصی هتل

مدت زمان: 100 ساعت

تاریخ: 1401/02/10

مدرس: -

هزینه: 2,000,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 96 نفر
زمان ثبت نام نامحدود