در حال بارگذاری...

بازرسی ماشین آلات و موتورخانه کشتی ( اداره بندر خرمشهر)

مدت زمان: 24

تاریخ: ۱۳۹۹/05/14

مدرس: جلال کافی زاده

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 52 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/15 لغایت 1399/05/31

نام کارگاه: بازرسی ماشن آلات و موتورخانه کشتی 

مدرس کارگاه: جلال کافی زاده 

مدت زمان:24 ساعت

تاریح برگزاری:99/5/14