در حال بارگذاری...

آزمون ICDL - گروه یک

مدت زمان: 130 ساعت

تاریخ: 1399/05/30

مدرس: -

هزینه: 390,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1399/05/20 لغایت 1399/05/25