در حال بارگذاری...

آزمون ICDL - گروه دو

مدت زمان: 130

تاریخ: -----

مدرس: -

هزینه: 390,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1399/06/10 لغایت 1400/12/14