در حال بارگذاری...

C#Windows Applications

مدت زمان: 50

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: دکتر محمد سوری

هزینه: 800,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 20 نفر
ظرفیت باقی مانده 20 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29