در حال بارگذاری...

محاسبات مبدل های حرارتی

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: 1400/06/02

مدرس: مهندس احسان رجایی

هزینه: 1,200,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره نامحدود
ظرفیت باقی مانده نامحدود
زمان ثبت نام 1400/06/02 لغایت 1400/07/29

       

عنوان دوره : محاسبات مبدل های حرارتی  

 مدرس : گروه علمی موسسه

مدت زمان دوره:16 ساعت

نحوه برگزاری دوره: آنلاین

 

 تقسیم بندی مبدل های حرارتی   

•             مبدل های حرارتی نوع Recuperative   

•             مبدل  حرارتی نوع Regenerative   

•             مبدل های حرارتی نوع تماس مستقیم   

•             اصول طراحی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای   

•             دسته بندي مبدل هاي حرارتي   

•             مبدل هاي حرارتي لوله اي   

•             - مبدل هاي حرارتي صفحه اي  

•             - مبدل هاي صفحه اي واشردار    

•             - مبدل هاي صفحه اي حلزوني   

•             - مبدل هاي لاملا   

•             مبدل هاي حرارتي پره اي  

•             انواع مبدل های گرمایی بر حسب عملکرد   

•             انواع جریان در مبدل‌ها   

•             مبدل گرمایی با جریان همسو   

•           مبدل گرمایی با جریان ناهمسو