در حال بارگذاری...

آشنایی با نرم افزار های Word و Excel

مدت زمان: 52 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: دکتر رشنودی

هزینه: 250,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام نامحدود

 در حال بارگذاری محتوی دوره